Renson - Lineo Fix

Renson - Lineo Fix

Je pevná neotáčavá strešná lamela, ktorá slúži na pripevnenie ďalšieho príslušenstva k lamelovej streche

  • Neviditeľná, keď je strecha zatvorená.
  • Slúži na inštaláciu svietidiel, ventilátorov, ohrievačov, projektorov na ľubovoľné miesto v otočnej streche.
  • Neviditeľná integrácia elektrického pripojenia.
  • Vo vnútri Lineo Fix môžu byť skryté aj elektrické káble.
  • Lineo Fix nahrádza štandardnú rotačnú strešnú lamelu.
  • Dá sa zakomponovať do každej pergoly s lamelovou strechou s otočnými lamelami: Renson Camargue, Renson Algarve  alebo  Renson Aero.
  • Konštrukcia umožňuje uchytenie príslušenstva s hmotnosťou do 12,5 kg, pričom strecha zostáva po zatvorení vždy s atraktívnym vzhľadom.
  • Vďaka Lineo FIX môžete osvetlenie integrovať na požadované miesto v pergole, centrálne nad záhradným stolom, posedením, alebo pripevniť ventilátor, projektor a plátno kdekoľvek chcete.