Renson - Lineo Heat

Renson - Lineo Heat

Je pevná strešná lamela, ktorá nahrádza štandardnú rotačnú strešnú lamelu.

  • Neviditeľná, keď je strecha zatvorená.
  • Infračervený ohrev zakomponovaný do strešnej lamely, s tepelne odolným čiernym alebo bielym keramickým sklom.
  • Príjemné sálavé teplo.
  • Okamžitá absorpcia tepla.
  • Vyhrievacie teleso s krátkovlnným infračerveným žiarením, esteticky integrované v pevnej lamele v lamelovej streche.
  • LINEO HEAT  je vybavená jedným alebo dvoma plynule integrovanými infračervenými vykurovacími prvkami.
  • LINEO HEAT je možné zakomponovať do každej pergoly s lamelovou strechou s otočnými lamelami: Renson Camargue, Renson Algarve  alebo  Renson Aero.
  • Vo vnútri LINEO HEAT môžu byť skryté aj elektrické káble.
  • Vďaka LINEO HEAT môžete integrovať osvetlenie podľa vlastného výberu na požadované miesto vo Vašej pergole, centrálne záhradným stolom alebo posedením, na boku alebo v strede pergoly.