Solarlux CERO

O Cero

Cero – srdce Vašej inšpiraácie

Architektúra a jej vzťah k prírodnému prostrediu vždy hrali dôležitú úlohu pri realizácii fasád. Pôvodná funkcia architektúry - ponúkať úkryt pred nepriazňou počasia -sa výrazne zmenila v priebehu tisícročí. Tento proces mal za následkom zmenu chápania tradičného opláštenia budov opláštenia budov.

Využitie tohto  chápania architektúry plniť nové štandardy malo za následok a vytvorenie moderného a plynulého prechodu medzi interiérom a exteriérom. Cieľom bolo vytvoriť médium, ktoré spája rozdielne  požiadavky pružne s kladením dôrazu na  tvar prechodov. Týmto  architektonickým nástrojom nie je okno v tradičnom slova zmysle, ale skôr ako vášeň: sprístupnenie vonkajšku vnútri..

Fallingwater

"Chcem, aby ste s vodopádom žili, nie sa neho iba pozerali."

S projektom "Fallingwater", Frank Lloyd Wright navrhol architektonický prototyp experimentálneho vzťahu medzi interiérom a  exteriérom. Cieľom bolo postaviť dom  s krásnym výhľadom na neďaleký známy  vodopád a integrovať jeho majiteľa do prírodného prostredia čo najviac, ako to bude možné. Jedným zo spôsobov, ako umožniť panoramatický výhľad na tento prírodný zázrak bolo integrovať priehľadné steny a rohy s horizontálne posuvnými presklenými dverami, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou konštrukcie budovy. Cero prvky boli vyvinuté, aby umožnili takúto transparentnosť  bez obmedzení: Spojenie vonkajšku a vnútrajšku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou architektonických konceptov.


Technika

Cero - jeden systém, tri varianty

Vo veľkej mierke - panely alebo pohyblivé Cero prvky kombinujú  architektúru, dizajn a technológie v jednom  produkte: So svojim štíhlym 34 milimetrovým hliníkovým profilom je konštrukcia Cero len dva prsty široká! Tieto  skryté rámy dokonale zapadajú do podlahy, stien a stropu, posuvnými krídlami sa dá pohybovať bez námahy – hoci môžu dosiahnuť maximálnu plochu 15 štvorcových metrov a hmotnosť do 1000 kg.

Z dôvodu rôznych typov variánt 1, 2 a 3 je Cero tiež dokonale použiteľný v rôznych  klimatických pásmach: K dispozícii sú aj  Cero prvky bez prerušeného tepelného mostu s dvojitým zasklením.


Architektúra

Kde architektúra začína a kde končí?

O čo sa architektúra snaží  a čo chce vyjadriť? Základné definície vzťahov medzi vnútrajškom a vonkajškom, ako aj skutočnosť, či bude stáť samostatne, alebo bude integrovaná do existujúceho objektu, určí stavebný  projekt. Spojenie interiéru a exteriéru prostredníctvom pohľadu, aspektov a aspektov a umiestnenie nie je samo o sebe  typickým znakom architektúry  a nemusí byť zaujímavé pre všetky stavebné projekty. Avšak rozsah  tohto vzťahu by mala byť považovaný za ukazovateľ kvality a mnoho moderných architektonických zámerov je vedome založených na tomto vzťahu ..

Dizajn

Pri vytvorení Cero prvkov "dizajn" znamená, aby profily a rámy boli čo najtenšie. Dizajn nie je sám o sebe koncom  kreativity, ale skôr zásadným princípom pri realizácii formálnej, funkčnej požiadavky - kombináciou vysoko kvalitného čistého minimalizmu a vysokej flexibility.

Okrem minimalistických  rámových profilov bolo prioritou vytvoriť plynule pohyblivý, na údržbu nenáročný element so zabezpečením optimálnej spoľahlivosti. Všetky systémové komponenty vrátane posuvných, pevných,  alebo rohových prvkov môžu byť kombinované v takmer nekonečné konfigurácie. Pre dizajnérov, architektov a ich klientov sa tak otvárajú neobmedzené možností pri vytváraní fúzie medzi vonkajškom a vnútrajškom.

Komfort a bezpečnosť

Cero vytvára priestor pre relaxáciu. Vďaka systému ovládaného elektromotorom sa  posuvné prvky ticho kĺžu jednoduchým stlačením tlačidla. Namiesto obdivovania prírody, sa táto stáva súčasťou miestnosti. Hladké prechody Vás bez problémov prevedú zvonku dovnútra. V závislosti od architektúry a konkrétnych tepelných a akustických požiadaviek na izoláciu budovy je možné použiť Cero systémy 1, 2 alebo 3. Nie je opomenutá ani bezpečnosť. Cero posuvné okná systémy certifikované v súlade s bezpečnostnou  triedou RC2. Okrem toho môžu byť vybavené špeciálnym zasklením v spojení s poplašným systémom.

Systém